Občianske združenie Hrad Čeklís

Šľachta v 17. st.

V Čeklísi sa počas 17. st. objavilo niekoľko šľachticov.
 
Kákony: Pracovali pre Thurzovcov, tak sa mohli do Čeklísa dostať v čase, keď obec patrila Thurzovcom.
 
Anka alias Nemes: V Čeklísi vlastnili kúriu v 1. pol. 17. st. Po nich ju vlastnil Michal Teleky.
 
Balogh: Čeklísky rod nobilitovaný v r. 1685. Kempelen publikoval ich čiastočný rodokmeň Presťahovali sa do župy Heves.
 
Borbély: V 17. storočí boli uvádzaní ako schudobnelá šľachta. V erbe mali stojaceho dvojchvostého leva. Zaujímavé je to, že v urbári z r. 1632 je uvedený Mikuláš Borbély, ktorý vlastnil 2 záhrady a jednu z viníc na Šalaperskej hore.

Fekete: Žili v Čeklísi v 17. storočí.
 
Kozma: Juraj Kozma z Horného Baru žil v Čeklísi v 17. storočí.

Oross: Oross znamená Rus. Šľachtictvo získali v r. 1530. Používali predikát de Balasffalwa. Žili aj v susednom Bieli. V 17. storočí žili v Čeklísi. V ich erbe je jednorožec s 2 ružami.
 
Teleky: V 17. storočí vlastnili kúriu v Čeklísi. Michal Teleky získal v roku 1697 grófsky stav.
 
Na múre kostola sa zachovali do kameňa vyryté priezviská. Niektoré mohli patriť šľachticom, ale nevieme, či žili v obci. Napr. Ján Lieskovský.
 
V súpise šľachty z r. 1650 sú v Čeklísi uvedení 4 šľachtici:
Michal Teleky platil najvyššiu taxu - 3 zlaté a 50 denárov, ale zaplatil asi len polovicu.
Štefan Fekete
Jakub Orross
Ján Borbély
 
Rodokmeň rodu Balogh v 18. st.:

Kontakt

o.z. Hrad Čeklís

hradceklis1@gmail.com

Hlavná č. 94, 90027 Bernolákovo

0915055059

Vyhľadávanie

Novinky

16.11.2022 21:54

Začala obnova štylizovanej vodárenskej veže na lokalite hradu Čeklís

Obec Bernolákovo, reprezentovaná starostom Miroslavom Tureničom, odovzdala stavenisko vysúťaženej firme a obnova štylizovanej vodárenskej veže ide do finále. Pamiatková obnova bude trvať 8 mesiacov a po jej dokončení bude veža slúžiť ako výhliadka a expozičný priestor. Dovidenia v lete 2023 na...
26.10.2022 19:50

Archeozoologický výskum zrúcaniny hradu Čeklís

Počas rokov archeologického výskumu sme získali množstvo kostí. Tieto dokresľujú život na stredovekom hrade. Na archeozoologický výskum sa podujala Mgr. Mária Šedivá na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK. Po kvalitnom výskume sú výsledky k dispozícii verejnosti. Spolu s...
20.10.2022 22:11

Po stopách Antona Bernoláka

Žiaci a učitelia Katolíckej spojenej školy Antona Bernoláka Nové Zámky sa vybrali po stopách Antona Bernoláka a preto navštívili Bernolákovo. Spoznali pamätnú izbu na fare, kostol, ruinu hradu Čeklís a kaštieľ. História spája.
18.10.2022 21:40

Pripomienka hranice medzi Ivankou a Bernolákovom z r. 1938

Občianske združenie Historická spoločnosť Ivanky pripravilo na 15.10.2022 spomienkovú slávnosť na ktorej odhalili pútač na pamätnom mieste hranice z r. 1938. Táto hranica medzi Ivankou a Bernolákovom (lokalita Dombale pri cyklistickom chodníku) vznikla ako dôsledok Mníchovskej dohody európskych...
04.10.2022 23:31

Konferencia zameraná na Vybrané kapitoly z dejín Senca a jeho regiónu

V Senci sa uskutočnila zaujímavá konferencia zameraná na Vybrané kapitoly z dejín Senca a jeho regiónu (27. – 28. 9. 2022). Náš hradný archeológ Igor Choma prezentoval výskum na hrade Čeklís.
28.09.2022 21:01

Archeologické nálezy z Bernolákova vystavené v podkroví Tureckého domu v Senci

Po niekoľkoročných prípravných prácach a prestavbách podkrovia Tureckého domu bola 28. septembra 2022 sprístupnená nová, moderná a interaktívna expozícia mestského múzea v Senci, venujúca sa starším dejinám nášho regiónu. Návštevníci tam môžu vidieť aj veľa predmetov dokresľujúcich históriu...
19.06.2022 21:24

Video z Európskych dní archeológie 2022

Európske dni archeológie 2022 na hrade Čeklís - archeológovia Igor Choma a Lucia Pilková z Archeologického múzea SNM rozprávali o výskume na hrade Čeklís a priľahlom prikostolnom cintoríne. Vďační diváci si mohli vypočuť, ako sa skúma história archeologickými metódami. Ďakujeme Petrovi Blublovi...
15.06.2022 17:24

Európske dni archeológie 2022 aj na hrade Čeklís

Záujemcovia o históriu a archeológiu sú vítaní! Európske dni archeológie 2022 aj v Bernolákove na hrade Čeklís. V piatok 17.6. o 17:00 na hrade Čeklís bude komentovaná prehliadka ruiny hradu Čeklís a priľahlého zaniknutého cintorína s archeológmi Zdenom Farkašom, Igorom Chomom a Luciou Pilkovou....
11.06.2022 11:28

Akcia firemného dobrovoľníctva "Naše mesto"

Opäť v rámci akcie firemného dobrovoľníctva "Naše mesto" prišli na hrad Čeklís pomôcť dobrí ľudia, tentoraz z firiem Henkel, Tatra banka a Metro. Počasie prialo, chuť do práce bola. Dobrovoľníci odstraňovali a odnášali náletovú zeleň, zbierali a odvážali odpad zo svahu hradného kopca, dorovnávali...
20.05.2022 23:18

Zelené dni

V rámci dobrovoľníckej akcie Zelené dni sme pri hradnom chodníku odstraňovali náletovú zeleň a zbierali neporiadok po horších návštevníkoch hradnej lokality. Vďaka patrí Diane za jej dobré srdce.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode