Občianske združenie Hrad Čeklís

Šľachta v 17. st.

V Čeklísi sa počas 17. st. objavilo niekoľko šľachticov.
 
Kákony: Pracovali pre Thurzovcov, tak sa mohli do Čeklísa dostať v čase, keď obec patrila Thurzovcom.
 
Anka alias Nemes: V Čeklísi vlastnili kúriu v 1. pol. 17. st. Po nich ju vlastnil Michal Teleky.
 
Balogh: Čeklísky rod nobilitovaný v r. 1685. Kempelen publikoval ich čiastočný rodokmeň Presťahovali sa do župy Heves.
 
Borbély: V 17. storočí boli uvádzaní ako schudobnelá šľachta. V erbe mali stojaceho dvojchvostého leva. Zaujímavé je to, že v urbári z r. 1632 je uvedený Mikuláš Borbély, ktorý vlastnil 2 záhrady a jednu z viníc na Šalaperskej hore.

Fekete: Žili v Čeklísi v 17. storočí.
 
Kozma: Juraj Kozma z Horného Baru žil v Čeklísi v 17. storočí.

Oross: Oross znamená Rus. Šľachtictvo získali v r. 1530. Používali predikát de Balasffalwa. Žili aj v susednom Bieli. V 17. storočí žili v Čeklísi. V ich erbe je jednorožec s 2 ružami.
 
Teleky: V 17. storočí vlastnili kúriu v Čeklísi. Michal Teleky získal v roku 1697 grófsky stav.
 
Na múre kostola sa zachovali do kameňa vyryté priezviská. Niektoré mohli patriť šľachticom, ale nevieme, či žili v obci. Napr. Ján Lieskovský.
 
V súpise šľachty z r. 1650 sú v Čeklísi uvedení 4 šľachtici:
Michal Teleky platil najvyššiu taxu - 3 zlaté a 50 denárov, ale zaplatil asi len polovicu.
Štefan Fekete
Jakub Orross
Ján Borbély
 
Rodokmeň rodu Balogh v 18. st.:

Kontakt

o.z. Hrad Čeklís

hradceklis1@gmail.com

Hlavná č. 94, 90027 Bernolákovo

0915055059

Vyhľadávanie

Novinky

24.04.2010 15:35

Čistenie lokality hradu

Dobrí ľudia z detského domova Nádej v Bernolákove zbierali v lokalite hradu odpadky. Pridal sa aj Remus so synom Samkom, nádejným historikom. Vyzbierali: 25 vriec odpadkov, 2 pneumatiky od traktora, 1 autobatériu, koberce, umývadlo a ešte niečo ťažko identifikovateľné. Dúfajme, že čistejšie...
01.04.2010 13:37

Obecný úrad pomáha

Z hradného návršia ubúda veľa náletovej zelene vďaka drevorubačom z obecného úradu. Odkryté plochy ukazujú mnoho smetia a na čistenie priestoru sa chystajú dobrí ľudia z Detského domova. Bernolákovo bude o trochu krajšie.
08.03.2010 10:59

Uchádzame sa o Vaše 2 % z daní!

Ak platíte dane a chcete svoje 2 % dať na podporu aktivít na hrade Čeklís, tak tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie  a vysvetlenia sú v ponuke O nás, najmä v ponuke 2 %. Peniaze použijeme na financovanie archeologického výskumu a na rozumné aktivity spojené s hradom Čeklís.
08.03.2010 00:56

Čistíme Hradné návršie

Zbierame smeti a pílime a sekáme náletovú zeleň.
18.05.2009 12:34

Kniha a dvd o histórii obce! Pamätná pečiatka!

Kniha "Bernolákovo 1209 – 2009, Dejiny obce“ a DVD – film "Bernolákovo 800 rokov" budú pokrstené 6.6.2009 na Dňoch obce. Kniha a dvd budú v predaji na Obecnom úrade. Cena knihy je 10 € (5 € pre obyvateľov Bernolákova). Počas Dní obce v sobotu 6.6.2009 bude ojedinelá možnosť zaslania pošty...
12.03.2009 08:50

Členstvo v združení Zachráňme hrady

Na Výročnom stretnutí združenia Zachráňme hrady v Šášovskom podhradí boli 7.3.2009 za členov prijaté organizácie Hrad Čeklís, Kamenná veža, Združenie na záchranu hradu Tematín, Dubova Colonorum a Združenie na záchranu Brekovského hradu.
19.12.2008 23:44

Založenie združenia

V novembri 2008 bolo združenie zaregistrované na MV SR a v decembri členovia združenia vytvorili orgány združenia.
19.12.2008 23:43

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bolo začaté spúšťanie našej webovej prezentácie.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode