Občianske združenie Hrad Čeklís

Kostol sv. Štefana - kráľa

kostol sv. stefanaKostol stojí na románskych základoch. Niektorí archeológovia podľa tvarov opracovaných kamenných kvádrov predpokladajú, že pri stavbe kostola sa využili kvádre privezené z rímskej stavby. Ale je aj skupina zástancov toho, že kvádre nemajú spojitosť s rímskou stavbou.

Kostol je zasvätený svätému Štefanovi - kráľovi. Veľmi vzácnou pamiatkou je zlatý kalich z roku 1666. Pri kostole je kamenná románska krstiteľnica.

Gotická prestavba je zo 14. storočia.

Gotický charakter sa zmenil ďalšou úpravou v rokoch 1764 a 1773. Tieto stavebné úpravy uskutočnili vtedajší majitelia Čeklísa Esterházyovci. Bola vykonaná prístavba veže k západnej fasáde lode kostola a oratória.  Všetky úpravy boli v štýle baroka.

V rokoch 1952 - 53 bol objekt zväčšený prístavbou bočnej kaplnky na severnej strane presbytéria a z južnej strany obdlžníkovou prístavbou z tehál, rozdelenou priečkami na tri samostatné miestnosti (sakristia, sklad a boží hrob).

Tento unikátny jednoloďový sakrálny priestor je zakončený polygonálnym presbytárom a novou prístavbou kaplnky. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou s profilovými rebrami. Loď je krytá krížovou hrebienkovou klenbou. Sakristia je plochostropá. Fasáda je členená dvojstupňovými opornými piliermi.

Kostol s areálom sa stal kultúrnou pamiatkou 17.7.1963. Ďalšími kultúrnymi pamiatkami, súvisiacimi s kostolom, sú od 16.2.2016 vstupná brána, ohradný múr a príkostolný cintorín.

Doc. Michal Slivka napísal krásnu prácu o kostole v Bernolákove. Článok je súčasťou Zborníka Filozofickej fakulty UK katedry archeológie - MUSAICA XXVI z roku 2009. Vychutnajte si to (súbor je veľký 5,32 MB): https://archeologia.fphil.uniba.sk/attachments/Mus26_08Slivka.pdf

V súčasnosti je kostol po rekonštrukcii, v noci je osvietený a tak sa stal majákom viditeľným zo širokého okolia. Odstránenie vonkajšej omietky ukázalo nápisy, vyryté na kameňoch. S menom Martina Lieskovského je spojený rok 1618. Rod Lieskovských bol šľachtický rod s koreňmi na strednom Považí. Mená vyryté na múre kostola pravdepodobne len poukazujú na prítomnosť týchto osôb v dannom čase na danom mieste. Je známe, že veľa príslušníkov šľachty žilo v susednej obci Veľký Biel.

Virtuálnu prehliadku kostola pripravil Miro www.kostol.bocosfoto.sk/Bocosfoto_kostol.html

Historická spoločnosť Ivanky vytvorila o našom kostole tento zaujímavý dokument https://www.vimeo.com/14007345

Takýto zvuk sa šíri dedinou, keď bijú kostolné zvony https://youtu.be/eylIbe-J3ss

 

 

Kontakt

o.z. Hrad Čeklís

hradceklis1@gmail.com

Hlavná č. 94, 90027 Bernolákovo

0915055059

Vyhľadávanie

Novinky

31.03.2013 10:53

Marcové podujatia

Historik, spisovateľ, publicista PAVEL DVOŘÁK prišiel na besedu do kultúrneho domu v Bernolákove 22. marca 2013. Mal pútavé rozprávanie o začiatkoch kresťanstva na Slovensku. Z technických dôvodov je rozprávanie rozdelené do 3 častí: I. časť https://youtu.be/IckxwL9fRtg , II. časť...
28.02.2013 14:09

Chcete nám venovať 2 % z Vašich daní?

Teší nás, keď pomôžete pri ochrane historického dedičstva aj touto formou. Návod a tlačivá sú tu: https://hradceklis.webnode.com/a2-/
24.01.2013 00:00

Projekt pre rok 2013

Vo štvrtok 24.1.2013 sme na MK SR podali projekt, s ktorým sa uchádzame o dotáciu na archeologický a architektonicko-stavebný výskum na hrade Čeklís v tomto roku. Uvidíme, akú podporu dostaneme. Ďakujeme za spoluprácu pamiatkárom, archeológom a stavebnému historikovi.
20.12.2012 19:08

Živý stredovek

V rámci projektu Živý stredovek sme prezentovali stredoveký život na ZŠ Riazanská v Bratislave. Ľubo a Jarka zapojili viaceré zmysly žiakov. Videli rozmanité predmety, počuli zvuky zbraní, bubna a píšťali, obliekli si zbroj a šaty, ochutnali stredoveké jedlá. Ľubo a Jarka ukázali a povedali...
23.11.2012 09:28

Historický náučný chodník

V Bernolákove sa objavili infotabule Historického náučného chodníka. Bude veľa inšpirácie pre to, aby sa ľudia viac zamýšľali nad minulosťou.
22.11.2012 15:09

Štedrý Vlado

Bez ohľadu na rozptylové podmienky sa nášmu združeniu dýcha lepšie, lebo Vlado M. permanentne dopĺňa hradný mešec. V novembri opäť dosypal 100 dukátov. Nech je večná sláva Vladova.
13.11.2012 22:45

Slamený víkend na hrade Čeklís

Srdečne pozývame na Slamený víkend na hrade Čeklís:          Piatok 16.11.2012 17:30-18:30 - zahrievacie kolo.                  Sobota 9:00-11:45 - nakladanie,...
25.10.2012 00:00

V nedeľu s lopatou

Príďte hodnotne stráviť kúsok nedeľného poobedia. V nedeľu 28.10.2012 od 15:02 do 17:08 si zalopatujeme pri rohovej veži. Jednak vežu potrebujeme zapĺňať zvnútra a jednak prihadzovať vonkajšiu stenu veže smerom od kaštieľa. Oblečenie má zodpovedať teplote 4 stupne (pocitovo mínus 1 stupeň)....
25.10.2012 00:00

Theodore Roosvelt v Čeklísi

Tomáš Sucharov vypátral zaujímavú udalosť. Americký prezident Theodore Roosvelt (1858 - 1919) pricestoval dňa 20. apríla 1910 z Viedne do Bratislavy (Pozsony), kde bol prijatý mešťanostom Tivadarom Brollym, potom v doprovode grófa Alberta Apponyiho (1846 - 1933) cestoval do Malinova (do roku 1946...
23.10.2012 16:17

Mešec a lopaty

Vlado naplnil hradný mešec ďalšou stovkou florénov. Veľká vďaka! V sobotu sme mali jesennú brigádu, začali sme zazimovávať rohovú vežu.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode